Gure Herria
Biotz bat eta arima bat
Buenos Aires, 14 de abril de 1928
Nº2

000 001 002 003
004 005 006 007