Gure Herria
Biotz bat eta arima bat
Buenos Aires, 21 de abril de 1928
Nº3

000 001 002 003
004 005 006 007