Gure Herria
Biotz bat eta arima bat
Buenos Aires, 19 de mayo de 1928
Nº7

000 001 002 003
004 005 006 007