Gure Herria
Biotz bat eta arima bat
Buenos Aires, 16 de junio de 1928
Nº11

000 001 002 003
004 005 006 007