Gure Herria
Biotz bat eta arima bat
Buenos Aires, 28 de julio de 1928
Nº17

000 001 002 003
004 005 006 007