Gure Herria
Biotz bat eta arima bat
Buenos Aires, 4 de agosto de 1928
Nº18

000 001 002 003
004 005 006 007
008 009 010 011