EUSKO GAZTEDI
Año 1961

Agosto

001 002 003 004
005 006